Modules

Er zijn 37 e-learning modules ontwikkeld die deskundigheidsbevordering bieden op gebied van kennis en vaardigheden. De leerlijn is opgedeeld in thema overstijgende modules; overkoepelde en specifieke modules en modules die vallen binnen een bepaald thema.

Modules
Bekijk overzicht

Categorie / thema

Doelgroep

Niveau

Ambulant werken in de forensische zorg
Thema overstijgend
Ambulant werken in de forensische zorg

Dit leertraject gaat over ambulant werken in de forensische zorg en wat deze specifieke setting vraagt van de forensisch professional.

Consensus­bespreking en multidisciplinair overleg (MDO)Verdiepend
Risicotaxatie en -management
Consensus­bespreking en multidisciplinair overleg (MDO)

In dit leertraject leert de deelnemer de doelen van een consensusbespreking en een MDO.

De forensische cliënt
Thema overstijgend
De forensische cliënt

Dit leertraject geeft de forensische professional inzicht in de doelgroep waarmee hij werkt. Het geeft basisinformatie over de doelgroep, mogelijke psychiatrische stoornissen en daarbij behorende gedragskenmerken.

De rol van de forensische professional
Thema overstijgend
De rol van de forensische professional

Dit basisleertraject gaat over de rol van de forensisch professional en hoe deze ingevuld dient te worden aan de hand van het competentieprofiel.

DelictanalyseVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Delictanalyse

In dit leertraject leert de cursist wat een delictanalyse en een delictscenario is aan de hand van casuïstiek.

Escalatie en de-escalatieVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Escalatie en de-escalatie

In de forensische zorg is het mogelijk dat een situatie in contact met de cliënt in behandelcontact escaleert. Dit kan verschillende oorzaken hebben

Forensische scherpte
Thema overstijgend
Forensische scherpte

In dit basisleertraject leert de deelnemer wat forensische scherpte is, hoe hij dit moet toepassen en wat dit betekent voor zijn handelen.

Inleiding Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie en -management
Inleiding Risicotaxatie en -management

Dit leertraject geeft een inleiding in risicotaxatie en risicomanagement.

Ketensamenwerking in de forensische zorg
Samenwerking
Ketensamenwerking in de forensische zorg

Binnen de forensische sector wordt zorg verleend door een groot aantal verschillende instellingen en partners.

Middelengebruik in de forensische zorgVerdiepend
Psychopathologie en delictrisico
Middelengebruik in de forensische zorg

Dit leertraject is een verdiepingstraject in de forensische leerlijn en gaat over middelengebruik en delictgedrag binnen de forensische setting.

Omgaan met agressieVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Omgaan met agressie

Agressie is veelvoorkomend binnen de forensische zorg. Hoe hiermee dient te worden omgegaan, wordt in dit verdiepingstraject besproken.

Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kaderVerdiepend
Psychopathologie en delictrisico
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een beperking die gedurende de eerste levensjaren ontstaat.

Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)Verdiepend
Werk- en leefklimaat
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)

Een moreel beraad is een methode waarmee je ethische dilemma’s uit je werk gestructureerd bespreekt met collega’s.

Relatie tussen forensische professional en cliënt
Werk- en leefklimaat
Relatie tussen forensische professional en cliënt

In dit verdiepingsleertraject gaat de cursist aan de slag met het aangaan en behouden van een goede relatie met een cliënt.

Relatie tussen team en cliënt
Werk- en leefklimaat
Relatie tussen team en cliënt

De relatie met het team en de cliënt is belangrijk voor het leef- en werkklimaat op een afdeling.

Relationele veiligheid
Werk- en leefklimaat
Relationele veiligheid

In dit verdiepingsleertraject gaat de deelnemer aan de slag met relationele veiligheid.

Risicofactoren en beschermende factorenVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicofactoren en beschermende factoren

In dit leertraject leert deelnemer het belang van het herkennen van risicofactoren en beschermende factoren.

Risicomanagement
Risicotaxatie en -management
Risicomanagement

e deelnemer gaat in dit basisleertraject dieper in op risicomanagement. Hij leert dat er sprake moet zijn van ‘gefundeerd risicomanagement’ en hoe hij dat kan bewerkstelligen.

Risicotaxatie
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie

Dit leertraject gaat dieper in op risicotaxatie. De deelnemer verdiept zich in het vormen van een gestructureerd professioneel oordeel.

Risicotaxatie-instrument FAREVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument FARE

In dit leertraject gaat de cursist aan de slag met het risicotaxatie-instrument FARE.

Risicotaxatie-instrument HKT-RVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument HKT-R

In dit leertraject lees je over zorgvuldige risicotaxatie en het instrument HKT-R.

Risicotaxatie-instrumentenVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrumenten

In dit verdiepingstraject gaat de cursist aan de slag met risicotaxatie instrumenten.

Rol van de sociotherapeut
Thema overstijgend
Rol van de sociotherapeut

In dit basisleertraject leert de sociotherapeut meer over zijn rol binnen de forensische zorg. Hij raakt bekend met het competentieprofiel en de toepassing hiervan.

Samenwerken met ervaringsdeskundigen
Samenwerking
Samenwerken met ervaringsdeskundigen

In dit leertraject ga je meer leren over de verschillen, overeenkomsten en samenwerking tussen ervaringsdeskundige professionals en niet-ervaringsdeskundige professionals.

Spanningsvelden en spanningsbogen
Werk- en leefklimaat
Spanningsvelden en spanningsbogen

Spanningsvelden vinden plaats op verschillende niveaus . Bijvoorbeeld bij de cliënt, de hulpverlener, maar ook bijvoorbeeld tussen de forensische zorg en de maatschappij.

VroegsignaleringVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Vroegsignalering

In dit leertraject gaat de deelnemer gaat aan de slag met vroegsignalering van risicogedrag.

Waarnemen en analyseren van gedrag in de forensische zorg
Psychopathologie en delictrisico
Waarnemen en analyseren van gedrag in de forensische zorg

In dit basisleertraject wordt het belang van het feitelijk waarnemen en analyseren van het gedrag bij de cliënt uiteengezet.

Wet Forensische Zorg
Wet- en regelgeving
Wet Forensische Zorg

Deze module is een volledige update van het traject Wettelijke kaders in de forensische zorg en laat de belangrijkste elementen zien uit de Wet Forensische Zorg

Wet- en regelgeving in de forensische zorg
Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving in de forensische zorg

In dit leertraject wordt overzicht en inzicht geboden in de wet- en regelgeving voor de forensische zorg.