Over de leerlijn

Het doel van de Forensische Leerlijn is deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van professionals die werkzaam zijn in het forensische zorgveld. 

De Forensische Leerlijn bestaat uit een samenhangend geheel van e-learning modules, ontwikkeld voor en door het forensische zorgveld. De leerlijn helpt instellingen en professionals om op laagdrempelige wijze te werken aan deskundigheidsbevordering, door middel van een breed aanbod van e-learning modules. Werken in de forensische zorg vraagt namelijk veel van de professionals. Zij moeten beschikken over een breed scala van specialistische kennis, vaardigheden en attitudes en deze kennis onderhouden.

De Forensische Leerlijn bevat momenteel 37 modules, welke zijn samengesteld door experts en professionals uit verschillende forensische vakgebieden. Ze zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en actuele ontwikkelingen. De modules kunnen een goede voorbereiding of aanvulling vormen in combinatie met deskundigheidsbevordering die geboden wordt door de eigen instelling.

In de Forensische Leerlijn krijgen beginnende én ervaren medewerkers in de forensische zorg kosteloos specialistische scholing aangeboden. Er zijn overstijgende modules gemaakt en modules onderverdeeld in de volgende thema’s:

  1. Forensisch werk- en leefklimaat
  2. Psychopathologie en delictrisico
  3. Risicotaxatie en -management
  4. Samenwerking
  5. Wet- en regelgeving

Omdat het online modules zijn kunnen professionals in hun eigen tijd en verdiepingsniveau hun persoonlijke leerpad samenstellen en zo zelf werken aan vakmanschap en professionaliteit. Dit draagt bij aan een zo effectief mogelijke behandeling van patiënten, het vergroten van veiligheid binnen de instellingen en een veilige samenleving.