Modules

Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader

Verdiepend

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een beperking die gedurende de eerste levensjaren ontstaat. Volgens de DSM-V (2013) komt de LVB tot uiting in beperkingen in intellectuele functies (zoals redenering, probleemoplossing, planning), beperkingen in adaptief functioneren (vaak resulterend in niet voldoen aan ontwikkelingsnormen en/of sociaal-culturele normen voor persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid) en is die ontstaan voor het 18e levensjaar.

Cliënten met een LVB in de strafrechtketen komt vaak voor. Dit terwijl het herkennen van een LVB of kennis over toespitsen van de behandeling op iemand met een LVB niet gemeengoed is. Dit geeft het belang aan om specifiek naar deze doelgroep te kijken (Kaal, Overvest & Boertjes, 2017). Als hulpverlener is het van belang te weten wat een LVB inhoudt, hoe je deze kunt herkennen en hoe je de behandeling en bejegening ondersteunend aan de LVB kunt organiseren.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

De professional is in staat om een LVB bij een cliënt in de forensische setting te herkennen en heeft handvatten hoe de bejegening en behandeling hierop aangepast dient te worden. Dit om het effect van de behandeling te vergroten en zo bij te dragen aan het verkleinen van de kans op recidive.

Subleerdoelen:

De professional :

 • is zich ervan bewust dat een licht verstandelijke beperking veel voorkomt onder cliënten in de forensische zorg;
 • weet dat LVB in de forensische zorg vaak in combinatie met andere psychiatrische problematiek voorkomt;
 • weet wat uitingsvormen van een licht verstandelijke beperking zijn en heeft handvatten om deze teherkennen;
 • heeft zicht op mogelijke consequenties wanneer LVB problematiek niet wordt onderkend;
 • kan LVB problematiek en de behandeling van cliënten met een LVB zien in het licht van het RNR-model;
 • weet welke mogelijkheden er zijn voor screening en diagnostiek bij een cliënt waarbij je een LVB vermoedt;
 • heeft handvatten hoe de behandeling, risicotaxatie en bejegening beter aan te laten sluiten op een cliënt met een LVB.

Doelgroep

Een zo breed mogelijke groep van professionals binnen de forensische setting kan gebruikmaken van dit leertraject, waarbij er een focus ligt op professionals met direct cliëntencontact die een rol hebben in de behandeling van de cliënt.

Het leertraject is bedoeld voor zorgprofessionals in de klinische en ambulante setting en in begeleid wonen/maatschappelijke opvang.

Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

In 3 stappen toegang tot leeromgeving Forensische Leerlijn

 1. Registreren op het portaal 

  Ga naar portaal.ggzecademy.nl. Heb je al een account, ga naar stap 2. Geen account? Klik op Registreren en op Volgende. Vul alle gegevens in. Geen activatiemail ontvangen? Kijk in je spambox. 

 2. Aanmelden bij leeromgeving

  Log in. Je komt nu op de pagina Leeromgevingen. Klik rechtsboven op je naam en op Aanmelden leeromgeving. Kies bij leeromgeving Forensische Leerlijn. Let op: je hoeft geen aanmeldsleutel in te vullen.  Klik op Volgende

 3. Toegang tot leerproduct

  De leeromgeving van de Forensische Leerlijn is nu toegvoegd. Klik op de tegel op Inloggen. Klik rechtsboven op Catalogus om alle modules te zien. Klik op i voor meer informatie en op Toevoegen om modules in je leeromgeving te zetten. Klik op Aan de slag en dan op de tegel van de module om te starten.