Modules

Er zijn 37 e-learning modules ontwikkeld die deskundigheidsbevordering bieden op gebied van kennis en vaardigheden. De leerlijn is opgedeeld in thema overstijgende modules; overkoepelde en specifieke modules en modules die vallen binnen een bepaald thema.

Modules
Bekijk overzicht

Categorie / thema

Doelgroep

Niveau

Dwang en drang binnen de BW/MOVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Dwang en drang binnen de BW/MO

Dit leertraject richt zich op professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen.

Escalatie en de-escalatieVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Escalatie en de-escalatie

In de forensische zorg is het mogelijk dat een situatie in contact met de cliënt in behandelcontact escaleert. Dit kan verschillende oorzaken hebben

Omgaan met agressieVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Omgaan met agressie

Agressie is veelvoorkomend binnen de forensische zorg. Hoe hiermee dient te worden omgegaan, wordt in dit verdiepingstraject besproken.

Omgaan met agressie binnen BW/MOVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Omgaan met agressie binnen BW/MO

Dit leertraject richt zich op medewerkers binnen de federatie opvang. Ze werken grotendeels ambulant met een doelgroep die agressief gedrag kan vertonen.

Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)Verdiepend
Werk- en leefklimaat
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)

Een moreel beraad is een methode waarmee je ethische dilemma’s uit je werk gestructureerd bespreekt met collega’s.

Relatie tussen forensische professional en cliënt
Werk- en leefklimaat
Relatie tussen forensische professional en cliënt

In dit verdiepingsleertraject gaat de cursist aan de slag met het aangaan en behouden van een goede relatie met een cliënt.

Relatie tussen team en cliënt
Werk- en leefklimaat
Relatie tussen team en cliënt

De relatie met het team en de cliënt is belangrijk voor het leef- en werkklimaat op een afdeling.

Relationele veiligheid
Werk- en leefklimaat
Relationele veiligheid

In dit verdiepingsleertraject gaat de deelnemer aan de slag met relationele veiligheid.

Spanningsvelden en spanningsbogen
Werk- en leefklimaat
Spanningsvelden en spanningsbogen

Spanningsvelden vinden plaats op verschillende niveaus . Bijvoorbeeld bij de cliënt, de hulpverlener, maar ook bijvoorbeeld tussen de forensische zorg en de maatschappij.