Modules

Er zijn 31 e-learning modules ontwikkeld die deskundigheidsbevordering bieden op gebied van kennis en vaardigheden. De leerlijn is opgedeeld in 6 thema overstijgende modules; 3 overkoepelde en 3 specifieke modules en 25 modules die vallen binnen een bepaald thema.

Modules
Bekijk overzicht