Modules

Er zijn 37 e-learning modules ontwikkeld die deskundigheidsbevordering bieden op gebied van kennis en vaardigheden. De leerlijn is opgedeeld in thema overstijgende modules; overkoepelde en specifieke modules en modules die vallen binnen een bepaald thema.

Modules
Bekijk overzicht

Categorie / thema

Doelgroep

Niveau

Consensus­bespreking en multidisciplinair overleg (MDO)Verdiepend
Risicotaxatie en -management
Consensus­bespreking en multidisciplinair overleg (MDO)

In dit leertraject leert de deelnemer de doelen van een consensusbespreking en een MDO.

DelictanalyseVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Delictanalyse

In dit leertraject leert de cursist wat een delictanalyse en een delictscenario is aan de hand van casuïstiek.

Inleiding Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie en -management
Inleiding Risicotaxatie en -management

Dit leertraject geeft een inleiding in risicotaxatie en risicomanagement.

Risicofactoren en beschermende factorenVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicofactoren en beschermende factoren

In dit leertraject leert deelnemer het belang van het herkennen van risicofactoren en beschermende factoren.

Risicomanagement
Risicotaxatie en -management
Risicomanagement

e deelnemer gaat in dit basisleertraject dieper in op risicomanagement. Hij leert dat er sprake moet zijn van ‘gefundeerd risicomanagement’ en hoe hij dat kan bewerkstelligen.

Risicotaxatie
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie

Dit leertraject gaat dieper in op risicotaxatie. De deelnemer verdiept zich in het vormen van een gestructureerd professioneel oordeel.

Risicotaxatie-instrument FAREVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument FARE

In dit leertraject gaat de cursist aan de slag met het risicotaxatie-instrument FARE.

Risicotaxatie-instrument HCR-20V3Verdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument HCR-20V3

In dit leertraject lees je over zorgvuldige risicotaxatie en het instrument HCR-20V3.

Risicotaxatie-instrument HKT-RVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument HKT-R

In dit leertraject lees je over zorgvuldige risicotaxatie en het instrument HKT-R.

Risicotaxatie-instrumentenVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrumenten

In dit verdiepingstraject gaat de cursist aan de slag met risicotaxatie instrumenten.

VroegsignaleringVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Vroegsignalering

In dit leertraject gaat de deelnemer gaat aan de slag met vroegsignalering van risicogedrag.