Modules

Risicofactoren en beschermende factoren

Verdiepend

In dit leertraject leert deelnemer het belang van het herkennen van risicofactoren en beschermende factoren. Hij leert hoe hij de risico’s kan herkennen en ernaar kan handelen, waarbij hij oog heeft voor de beschermende factoren. Daarbij leert hij vanuit de risicofactoren te komen tot concrete behandeldoelen.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het belang is van risicofactoren en beschermende factoren;
 • Hoe hij oog heeft voor risicofactoren in het gedrag van de cliënt;
 • Hoe hij risico’s kan signaleren;
 • Hoe hij het beste kan handelen bij risico’s;
 • Dat risicofactoren gekoppeld kunnen worden aan concrete behandeldoelen.
 • Hoe hij tot beschermende factoren komt.
 • Hoe hij het gedrag van de cliënt kunt waarnemen en analyseren:
 • Dat op basis van waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s voorspeld en verklaard kunnen worden;
 • Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 • Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie.
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • Agogen
 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

In 3 stappen toegang tot leeromgeving Forensische Leerlijn

 1. Registreren op het portaal 

  Ga naar portaal.ggzecademy.nl. Heb je al een account, ga naar stap 2. Geen account? Klik op Registreren en op Volgende. Vul alle gegevens in. Geen activatiemail ontvangen? Kijk in je spambox. 

 2. Aanmelden bij leeromgeving

  Log in. Je komt nu op de pagina Leeromgevingen. Klik rechtsboven op je naam en op Aanmelden leeromgeving. Kies bij leeromgeving Forensische Leerlijn. Let op: je hoeft geen aanmeldsleutel in te vullen.  Klik op Volgende

 3. Toegang tot leerproduct

  De leeromgeving van de Forensische Leerlijn is nu toegvoegd. Klik op de tegel op Inloggen. Klik rechtsboven op Catalogus om alle modules te zien. Klik op i voor meer informatie en op Toevoegen om modules in je leeromgeving te zetten. Klik op Aan de slag en dan op de tegel van de module om te starten.