Modules

Inzicht in psychiatrische stoornissen

In het leertraject worden kort de veel voorkomende psychiatrische stoornissen in de forensische context beschreven: psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen en ontwikkelingsstoornissen. In dit leertraject ligt de nadruk op de symptomen van deze stoornissen, hoe ze zich in gedrag uiten en het leren interpreteren van gedrag. Ook wordt er ingegaan op het inschatten van risico’s gerelateerd aan het gedrag als uiting van de stoornissen en het aanpassen van de bejegening en behandeling daarop.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • heb je inzicht in de symptomen van psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en seksuele stoornissen, en heb je aanknopingspunten om die kennis toe te passen in bejegening en behandeling van de cliënt;
 • heb je kennis van de voornaamste symptomen van de in dit leertraject behandelde psychiatrische stoornissen;
 • weet je hoe het gedrag (van de in dit leertraject behandelde) psychiatrische stoornissen moet worden geïnterpreteerd;
 • heb je inzicht in hoe deze psychiatrische stoornissen (kunnen) samenhangen met delictgedrag;
 • heb je handvatten om in de behandeling rekening te houden met de psychiatrische stoornissen van de cliënt;
 • heb je kennis van risico’s die voort kunnen vloeien uit (de in dit leertraject behandelde) psychiatrische stoornissen. Je kunt daarmee risicoverhogend gedrag eerder herkennen en bent beter in staat in te schatten of gedrag van de cliënt actie vergt of niet;
 • kun je onderscheid maken tussen de kenmerken van de stoornissen en het karakter van de cliënt en hoe deze twee ook in combinatie kunnen doorwerken in het gedrag van de cliënt;
 • ben je je bewust van de rol die eigen angsten, onbekendheid met de stoornissen en (tegen)overdracht kunnen spelen in de bejegening en behandeling van cliënten met psychiatrische stoornis.

Doelgroep

Een zo breed mogelijke groep van professionals binnen de forensische setting kan gebruikmaken van dit leertraject, waarbij er een focus ligt op professionals met direct cliëntencontact die een rol hebben in de behandeling van de cliënt.

Het leertraject is bedoeld voor zorgprofessionals in de klinische en ambulante setting en in begeleid wonen/maatschappelijke opvang.

Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen
 

In 3 stappen toegang tot leeromgeving Forensische Leerlijn

 1. Registreren op het portaal 

  Ga naar portaal.ggzecademy.nl. Heb je al een account, ga naar stap 2. Geen account? Klik op Registreren en op Volgende. Vul alle gegevens in. Geen activatiemail ontvangen? Kijk in je spambox. 

 2. Aanmelden bij leeromgeving

  Log in. Je komt nu op de pagina Leeromgevingen. Klik rechtsboven op je naam en op Aanmelden leeromgeving. Kies bij leeromgeving Forensische Leerlijn. Let op: je hoeft geen aanmeldsleutel in te vullen.  Klik op Volgende

 3. Toegang tot leerproduct

  De leeromgeving van de Forensische Leerlijn is nu toegvoegd. Klik op de tegel op Inloggen. Klik rechtsboven op Catalogus om alle modules te zien. Klik op i voor meer informatie en op Toevoegen om modules in je leeromgeving te zetten. Klik op Aan de slag en dan op de tegel van de module om te starten.