Actueel

Vanaf 20 februari staan ze online

Publicatiedatum: 17 januari 2022

schema modules 

De Forensische Leerlijn is voortdurend in ontwikkeling. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van de nieuwste modules. Er komen modules aan over ervaringsdeskundigheid en sectorspecifieke modules voor de BW/MO en PPC's. Wil je mee weten; houdt dan ook LinkedIn in de gaten: #forensischeleerlijn.

In dit handige schema staan alle modules weergegeven. Voor het bepalen van je leerpad wordt geadviseerd om te starten met modules die voorzien in de algemene (thema-overstijgende) basiskennis. Daarna kun je basismodules van de verschillende thema’s doorlopen. De verdiepingsmodules gaan dieper op het thema in en richten zich op specifieke onderwerpen. Kijk bij het vaststellen van je leerpad goed of je sector- of functie specifieke modules kan toevoegen, zodat je leerpad zo goed mogelijk aansluit bij jouw werkpraktijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp en hier meer over wil leren is het natuurlijk ook mogelijk om gericht voor een module te kiezen, zonder direct een volledig leerpad te volgen.

Vanaf 20 februari staan ze online