Modules

Er zijn 37 e-learning modules ontwikkeld die deskundigheidsbevordering bieden op gebied van kennis en vaardigheden. De leerlijn is opgedeeld in thema overstijgende modules; overkoepelde en specifieke modules en modules die vallen binnen een bepaald thema.

Modules
Bekijk overzicht

Categorie / thema

Doelgroep

Niveau

Ambulant werken in de forensische zorg
Thema overstijgend
Ambulant werken in de forensische zorg

Dit leertraject gaat over ambulant werken in de forensische zorg en wat deze specifieke setting vraagt van de forensisch professional.

Behandelen en beheersen: werken in het PPC
Sector specifiek
Behandelen en beheersen: werken in het PPC

Dit is een brede basismodule waarin je kennismaakt met het precaire evenwicht in behandeling en beveiliging binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

Dwang en drang binnen de BW/MOVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Dwang en drang binnen de BW/MO

Dit leertraject richt zich op professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen.

Forensische zorg binnen de BW/MO
Thema overstijgend
Forensische zorg binnen de BW/MO

Dit leertraject richt zich op het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, maar stimuleert de cursist ook vooral om op een andere manier naar de cliënt en een behandeling te kijken.

Omgaan met agressie binnen BW/MOVerdiepend
Werk- en leefklimaat
Omgaan met agressie binnen BW/MO

Dit leertraject richt zich op medewerkers binnen de federatie opvang. Ze werken grotendeels ambulant met een doelgroep die agressief gedrag kan vertonen.

Risicotaxatie-instrument HCR-20V3Verdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument HCR-20V3

In dit leertraject lees je over zorgvuldige risicotaxatie en het instrument HCR-20V3.

Risicotaxatie-instrument HKT-RVerdiepend
Risicotaxatie en -management
Risicotaxatie-instrument HKT-R

In dit leertraject lees je over zorgvuldige risicotaxatie en het instrument HKT-R.

Werken met de forensische cliënt binnen de BW/MO
Sector specifiek
Werken met de forensische cliënt binnen de BW/MO

Dit leertraject is een basismodule geschikt voor professionals die werken met forensische cliënten binnen de begeleid wonen en maatschappelijke opvang.