Modules

Er zijn 37 e-learning modules ontwikkeld die deskundigheidsbevordering bieden op gebied van kennis en vaardigheden. De leerlijn is opgedeeld in thema overstijgende modules; overkoepelde en specifieke modules en modules die vallen binnen een bepaald thema.

Modules
Bekijk overzicht

Categorie / thema

Doelgroep

Niveau