Actueel

Redactieraadleden gezocht!

Publicatiedatum: 7 september 2022

Er worden nieuwe modules ontwikkeld voor de Forensische Leerlijn en dat doen we graag weer samen met het forensische zorgveld! Wil jij hier als professional een bijdrage aan leveren? 

Meld je dan via dit formulier aan voor een redactieraad.  Aanmelden is mogelijk tot en met 30 september.

Er worden drie nieuwe modules ontwikkeld:

  • Kwaliteit van leven : kick-off bijeenkomst vindt plaats op 20 oktober, live in Utrecht (10:00 – 12:00 uur)
  • Naasten: kick-off bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober, online (13:00 – 16:00 uur)
  • Niet-repressief werken: kick-off bijeenkomst op 17 oktober, online (10:00-12:00 uur)

De derde module met werktitel niet-repressief werken gaat o.a. over de manier van bejegening en contact (participatiebenadering, relationeel werken).

De redactieraad
Voor elk module vormt een groep van professionals die affiniteit hebben met het onderwerp de redactieraad. Deze redactieraden zijn nauw betrokken bij het vormgeven van de modules. Voorafgaand aan de redactieraad heeft een groep experts zich gebogen over de theorie die opgenomen moet worden in de module. In de redactieraad ligt de nadruk op het koppelen van realistische casuïstiek aan de theorie en input leveren voor de wijze waarop de module opgemaakt wordt.  De redactieraad heeft hierin ook een beoordelende rol. 

De redactieraad zal van start gaan met een kick-off bijeenkomst. Tijdens deze twee uur durende bijeenkomst wordt een analysedocument besproken en worden praktijkvoorbeelden aangedragen die hierbij aansluiten. Voor deelname aan de redactieraad is het een vereiste dat je aanwezig kunt zijn bij de kick-offbijeenkomst. 

Tijdsinvestering en vergoeding
Deelname aan de redactieraad vraagt commitment. Het is niet exact te zeggen hoeveel uren je ermee kwijt bent, maar reken op ongeveer 25-30 uur verdeeld over ongeveer een half jaar. In die maanden zijn er ongeveer vier tot vijf bijeenkomsten (voornamelijk online) en je krijgt lees- en beoordelingswerk mee om in je eigen tijd te verrichten. De vergoeding voor deelname en activiteiten voor de redactieraad is €100,- per netto besteed uur (dat is inclusief BTW en eventuele reiskosten).

Belangrijk: De ervaring is dat er altijd meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen zijn in de redactieraad. De projectgroep van de Forensisch Leerlijn zal daarom een selectie maken op basis van relevante kennis en ervaring. Uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst komt er definitief bericht wie de deelnemers van de redactieraad zijn.